به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان بیش از 56 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان تجهیز و یکپارچه سازی شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان گفت: از سال 74 آغاز اجرای طرح تجهیز شالیزارها در گیلان تاکنون 56هزار و 500  هکتار شالیزار یکپارچه سازی شده و امسال نیز تجهیز 4100 هکتار شالیزار در قالب 24 طرح با 106 میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست.

احمد زارع با بیان اینکه 48 هزار از 238 هزار هکتار شالیزار استان قابلیت تجهیز و یکپارچه سازی را ندارد تخریب بافت های خاک، پراکندگی برخی از شالیزارهای استان و در نتیجه  افزایش هزینه های تمام شده در اجرای این طرح  را از مهم ترین دلایل تجهیز نشدن این مقدار شالیزار در گیلان اعلام کرد.

وی افزود: بر اساس  مصوبات سفر دور اول و دوم هیات دولت به گیلان 40 درصد اعتبارات تجهیز و نوسازی کشور به این استان اختصاص بافته است که این امر روند اجرای طرح را سریع تر می کند توسعه کشت دوم استفاده بهینه از منابع آب و خاک، کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری محصول از مهم ترین اهداف طرح تجهیز و یکپارچه سازی است.