به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان  کالا برگ نفت سفید از اول بهمن در گیلان توزیع می شود.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: برای ساماندهی عرضه نفت سفید و همچنین کاهش قاچاق این منابع انرژی، کالابرگ نفت سفید تا 5 روز دیگر از اول بهمن توزیع در گیلان می شود.