به گزارش خبر گزاری برنا از گیلان در مانور فرضی که با هدف ارتقای سطح بهداشت باروری بانوان در زمان حوادث و بلایا به اجرا در آمد، نحوه کمک به زنان باردار، نحوه مراقبت های ویژه، مراقبت از نوزاد در زمان حوادث و بلایا و جلوگیری از بارداری ناخواسته آموزش داده شد. 

گفتنی است با توجه به اینکه در زمان حوادث و بلایا زنان و کودکان جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند، آموزش و ارتقای سطح اطلاعات زنان درباره بهداشت باروری می تواند نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و کودك و جلوگیری از مشکلات احتمالی داشته باشد.