به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان حامد ویسکرمی در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن کریم کارگران، فرزندان و بازنشستگان جامعه کارگری استان لرستان، افزود: این تعداد فرصت شغلی مولد و پایدار با تکمیل و راه اندازی 45 طرح مصوب تولیدی، صنعتی در دست اجرای استان لرستان ایجاد می‌شود.

وی اظهار داشت: در همین ارتباط و به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی در سطح استان، سال گذشته نیز سه هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با تصویب در کارگروه اشتغال استان برای رونق واحدهای کارگری و طرح‌های اشتغالزا پرداخت شده است.

ویسکرمی افزود: علاوه بر این اقدامات رفع معضل بیکاری نیازمند عزم جمعی و کار فرهنگی است که دراین راستا اجرای کارها و فعالیت‌ها در قالب گروهی و تشکیل تعاونی نقش بسیار موثر و مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان دارد.