به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، حسین میر دریكوندی مدیرکل ثبت احوال استان لرستان دردیدار با معاون توسعه و برنامه ریزی استانداری لرستان با ارائه مجموعه‌ای از نیازمندی‌های اداره كل كه مستند سازی شده بود اظهار داشت: برنامه‌ها و ماموریت‌های سازمان ثبت احوال به‌عنوان یک دستگاه حاكمیتی نقش موثری در توسعه و پیشرفت كشور دارد.

میر دریكوندی ادامه داد: پروسه كارت ملی هوشمند كه همانا كلید ورود به دولت الكترونیک است و صدور شناسنامه مكانیزه كه مستلزم آرشیو الكترونیكی است نیازمند بودجه و اعتبار كافی استكه تامین و تخصیص آن نیازمند مساعدت استانداری خواهد بود.

وی خواستار حمایت استانداری از برنامه‌های اجرایی ثبت احوال استان شد، درادامه معاون برنامه ریزی استانداری لرستان برای همکاری قول مساعدداد.