به گزارش خبرگزاری برنا از خرم آباد، حسین اسدی پور، مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: طرح مقام سازی مدارس در راس برنامه‌های سال جاری نوسازی مدارس استان قرار دارد.

وی دانش آموزان را ارکان اصلی سرمایه انسانی خواند و افزود: باید با مقاوم سازی مدارس تلاش شوداین سرمایه‌ها در مقابل حوادثی همچون زلزله، سیل و آتش سوزی حفظت شود.

اسدی پور با بیان اینکه محیط قابل اطمینان از مهم‌ترین مسایل تعلیم و تربیت است، اظهار داشت: باید محیط تعلیم و تربیت قابل اطمینان و دارای استحکام باشد.

این مقام مسوول با بیان اینکه مقاوم سازی مدارس راهبرد اساسی نوسازی مدارس لرستان است، بیان کرد: طرح مقاوم سازی این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد، که ‎در حوزه مهندسی ارزش فضاهای آموزشی را احیا کینم.