به  گزارش خبرنگار برنا از لرستان، ریس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در حاشیه اجرای این کارگاه به خبرنگاران گفت: در این کارگاه یکروزه که با حضور مدیر اجرایی شبکه بازرسی و نظارت مردمی وزارتخانه برگزار می‌شود، هماهنگی‌ها و آموزش‌های لازم برای اجرای مرحله دوم طرح شبنم در سطح عرضه استان ارایه شد.

"حجت الله بیرانوند" با بیان اینکه این مرحله از طرح مهر و آذرماه امسال اجرا می‌شود، افزود: در مرحله دوم طرح شبنم، خود اظهاری واحدهای صنفی در سطح عرضه اجرا خواهد شد.