به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، "مسیب قبادیان" در جشن راه اندازی بیش از یک میلیون شماره تلفن همراه اعتباری و دائمی در استان لرستان، افزود: واگذاری تلفن همراه طی سال‌های اخیر در سطح استان 17 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در همین ارتباط ضریب نفوذ تلفن همراه استان لرستان نیز به بیش از 65 درصد افزایش یافته است.

وی با تقدیر از مجموعه کارکنان مخابرات لرستان تصریح کرد: شرکت مخابرات لرستان یک مجموعه به هم پیوسته از لحاظ جذب مشتری و تصاحب بازار است که در این ویژه به عنوان یکی از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

قبادیان گفت: در راستای خدمت رسانی بهتر و مطلوب به مشترکان، 200 سایت تلفن همراه در استان لرستان با استفاده از فناوری‌های جدید ایجاد و 54 سایت تلفن نیز توسعه داده شده است.