به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا لرستان ،معاون پژوهشی اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان در این آیین با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه آموزش و پرورش انسان سازی است، گفت: این دستگاه بزرگترین دستگاه فرهنگی کشور است که به طور مستقیم و غیر مستقیم با خانواده‌ها ارتباط دارد.

محمد باقر گودرزی افزود: آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری سیستم نوین آموزشی 3-3-6 را به موفقیت اجرا کرد که تلاش کلیه عوامل اجرایی این طرح قابل تقدیر است.

وی در ادامه از خدمات رضا یوسفوند مدیر قبلی و حجت اله امیری را به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان سلسله معرفی کرد.

حجت اله امیری، مدیر جدید آموزش وپرورش در این آیین به تشریح برنامه‌های اجرایی خود برای رشد و توسعه تعلیم و تربیت در این شهرستان پرداخت.

حجت اله امیری با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند در رسالت و فعالیت خود موفق باشد خواستار مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت شد.