به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، دکتر اردشیر شیخ آزادی جمع خبرنگاران  افزود: این رشته با استناد به مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مقطع کارشناسی پیوسته شهرستان پلدختر راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار است 15 دانشجو برای یک دوره دراین رشته پذیرفته شود، اظهار کرد: این مهم نشان‌دهنده عنایت و توجه ویژه دولت به توسعه علمی و دانشگاهی لرستان است.

شیخ آزادی گفت: یکی دیگر از مصوبات سفر سوم دولت به لرستان، توسعه همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی است که به صورت ویژه‌ای محقق شده است.