به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در این مورد گفت: با اجرای این پروژه‌ها بیش از 550 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی افزود: این پروژه‌ها با اجرای بیش از 22 کیلومتر شبکه گذاری و نصب دو ایستگاه تقلیل فشار به بهره برداری خواهند رسید. 

گودرزی تصریح کرد: با صرف هزینه‌ای بالغ بر 11میلیارد ریال این پروژه‌ها مردم این مناطق سردسیر را از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند ساخت و امید است با همکاری مردم منطقه هرچه زودتر به بهره برداری برسند.
 
فرماندار شهرستان الیگودرز در سخنانی ضمن یادآوری اینكه مردم باید به حقوق خود آشنا بوده و آن‌را از دولت مطالبه نمایند تلاش‌ها و خدمات شرکت گاز استان لرستان را قابل تقدیر دانسته و از مدیریت شركت گاز استان قدردانی کرد.