به گزارش خبرنگاز برنا لرستان، ایرج عبدی در جمع خبرنگاران لرستان، افزود: مقدمات لازم جهت واگذاری مجتمع کشت و صنعت فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 3 تا 4 شرکت آمادگی دارند تا این مجتمع را فعال کنند و به عنوان یک سرمایه ملی در چرخه تولید قرار دهند، اضافه کرد: در حال حاضر کشورمان باید از همه پتانسیل‎ها در جهت برون رفت از تحریم استفاده کنند و به منظور انجام این مهم نیاز است قابلیت‎های لازم را بشناسند؛ البته مجتمع کشت و صنعت لرستان یکی از این قابلیت‎هاست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه جامعی برای احیای مجتمع کشت و صنعت لرستان تدوین شده و این شرکت قابل احیا بوده و نیازمند یک مدیریت و واگذاری صحیح است.

نماینده مردم خرم‎آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از قسمت‎های مجتمع تخریب شده و نیاز است واگذار شود که با یک مدیریت صحیح قابل احیاست، اضافه کرد: مجتمع کشت و صنعت لرستان یک قابلیت و پتانسیل جهت تولید در کشور و امری مهم در جهت ایجاد اشتغال در استان است.