به گزارش خبرنگار برنا از لرستان، حسن شریعت نژاد در همایش استانی شکوه هجرت در خرم آباد در جمع دانشجویان لرستان، افزود: مدیری که تفکر بسیجی نداشته باشد از دایره اسلام و انقلاب جدا بوده و اگر کسی به این تفکر نجات بخش مقید نباشد در درجه اول به خودش ظلم کرده است.

وی 8 سال جنگ تحمیلی را آزمونی بزرگ برای اثبات وفاداری ملت ایران به امام حسین (ع) و قیام عاشورا دانست.

این مقام مسوول بیان كرد: قیام عاشورا حاصل سکوت و همراهی نکردن برخی از خواص بود و چه بسا که اگر سکوت خواص همانگونه که عاشورا را رقم زد در برهه‌های مختلف نیز امام حسین‌های دیگری را هم به قتل‎گاه ببرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از بسیج توده‌های مردم، رهبری و ایدئولوژی به عنوان سه رکن پیروزی انقلاب اسلامی نام برد و اظهار كرد: اگر هر یک از این ارکان دچار تضعیف شوند قطعا در ادامه مسیر انقلاب در میانه راه باز خواهیم ماند.