به گزارش خبرنگار برنا از لرستان، سید حجت اله كلانتری در جلسه هم اندیشی با كارشناسان، مشاوران و سرگروه‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش استان، نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه خواند و گفت: هدایت دانش آموزان به شاخه‌های فنی حرفه‌ای و كار و دانش یكی از برنامه‌های سند تحول بنیادین است و براین اساس در هنرستان‌ها می‌توان نیروی كارآمد و متعهد را براساس نیاز بازار كار تربیت كرد.

وی هدایت 70درصد دانش آموزان به شاخه‌های فنی حرفه‌ای و كار و دانش را تا افق 1404 را دور از دسترس ندانست و گفت: استفاده از اندیشه‌ها و تجارب اساتید این حوزه با برگزاری همچین جلسات هم اندیشی می‌تواند راهگشا باشد.

سید حجت اله كلانتری حمایت از كار كارشناسی را اولویت مهم متولیان امر آموزش در استان خواند و گفت: با برنامه ریزی مبتنی بر كار كارشناسی، تغییر دیدگاه اولیاء و مربیان به اهمیت رشته‌های فنی، تامین تجهیزات و توسعه هنرستان‌ها می‌توانیم به شاخص 50 درصد در هدایت دانش آموزان به شاخه‌های فنی حرفه‌ای و كار و دانش تا پایان برنامه پنجم و شاخص 70درصد تا افق 1404 برسیم.

كریمی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان نیز كیفیت بخشی به هنرستان‌ها را از اولویت‌های مهم كاری برشمرد و گفت: استان لرستان در بحث توسعه كمی نیز جزو 10 استان برتر كشور است.
 
در ادامه كارشناسان، مشاوران و سرگروه‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش استان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند