به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، طبق حكم صادره از سوی نیكوخصال، با تأیید محمود حیدری رییس فدراسیون سواركاری كشورمان، محمدكاظم موسوی به عنوان سرپرست هیأت سواركاری استان لرستان برگزیده شد است.

موسوی از پرورش دهندگان تخصصی اسب در لرستان و دبیر اسبق هیأت سواركاری استان بوده است. 

گفتنی است پیش از این محمدحسن سبزی‌لرنژاد رییس هیأت سواكاری لرستان بود كه به دلیل سفر چند ماهه به خارج كشور و مشغله كاری از سمت خود كنار رفت.