به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، جعفر بدری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی لرستان با تشریح عوامل، آسیب‎ها و بررسی برخی راهکارهای مقابله با بروز جرایم به بررسی وضعیت ارتکاب برخی جرایم خاص پرداخت و افزود: یکی از اساسی‎ترین راه‎های پیشگیری از وقوع جرم آگاهی بخشی دینی در جهت تقویت اعتقادات مذهبی در جامعه است و هرگاه تمامی افراد جامعه خود را در برقراری امنیت اجتماعی سهیم بدانند، عدالت اجتماعی نهادینه می‎شود.

وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی بسترساز عدالت اجتماعی است اظهار کرد: این مهم یک حقیقت غیر قابل انکار است که تمامی افراد جامعه در برقراری امنیت و عدالت اجتماعی سهیم هستند.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه برطبق قانون اساسی از جمله وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است که در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، انجام وظیفه می‎کنند و حلقه مردمی دستگاه قضایی درپیشگیری از وقوع جرم، هسته‎های حفاظت اجتماعی دادگستری‎ها هستند، تصریح کرد: باتوجه به آموزش‎هایی که می‌‎بینند و براساس شرح وظایف وحیطه اختیارات در این هسته‎ها سازماندهی می‎شوند و این حرکت ارزشمند مردم‎نهاد، تاکنون به درستی به وظایف خود عمل کرده است.

بدری بیان کرد: ضرورت دارد با تعاملی بیش از پیش با نیروی انتظامی و بسیج و سازمان‌های متولی امر در جهت کاهش جرایم در این جلسات مشترک به تبادل اطلاعات و ارایه راهکارهای مفید و عملی برای پیشگیری از جرایم پرداخته شود و آسیب‎ها و راهکارها مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

رییس شورای قضایی استان متذکر شد: شناسایی و تحت نظر قرار دادن مجرمین در محلات توسط هسته‎های حفاظت اجتماعی دادگستری باید به نحوی مطلوب صورت پذیرد و گزارشات مردمی هسته‎ها به صورت مستند و محکمه‎پسند به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارایه تا اقدامات لازم صورت گیرد.

رییس کل دادگستری لرستان یادآور شد: هم اکنون چندین شعبه رسیدگی به جرایم خاص در دادگستری لرستان مشغول فعالیت هستند که با ارتباط با هسته‎های معاونت اجتماعی دادگستری می‎توانند به پرونده‎های ویژه هسته‎های اجتماعی رسیدگی کنند.