به گزارش خبرنگار برنا لرستان، ˈاسحاق طاهری‎مقدمˈ روز سه شنبه در جلسه ستاد خشکسالی استان لرستان، افزود: 17 هزار هکتار از باغات استان براثر وقوع خشکسالی‌های پیاپی سا‎های اخیر، خسارت دیده و یا از بین رفته‌اند.
 
وی اظهار کرد: درهمین ارتباط تولید غلات استان لرستان به دلیل خشکسالی، 160 هزار تن در سال کاهش یافته است.

طاهری مقدم، در مورد تخصیص اعتبارات کارگروه توسعه بخش کشاورزی، گفت: سهم اعتبارات استان در سال90 جذب و اعتبارات سال 91 نیز به طور کامل توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 470 میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان تخصیص داده شده، تصریح کرد: تخصیص و جذب این اعتبارات، موجب سرعت بخشی در روند اجرای طرح‌های توسعه بخش کشاورزی استان خواهد شد.