به گزارش خبرنگار برنا از لرستان، محمد بحرینی با تشریح طرح بزرگ بعثت افزود: این میزان کابل جایگزین شده معادل یک ششم کل شبکه فشار ضعیف شبکه توزیع برق موجود در استان لرستان است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای اجرای طرح بزرگ بعثت انجام شده، اظهار کرد: اجرای این طرح موجب شده تا مطمئن‌ترین انرژی تحویل مشترکان برق مصرفی در سطح استان شود.
 
بحرینی گفت: همچنین کاهش سرقت شبکه‌های برق یکی دیگر از مزیت‌های این طرح است که موجب انگیزه بیشتر در اجرای کامل آن شده است.
 
به گفته وی، 22 جلسه اصلی و 10 جلسه فرعی با یک هزار و 500 نفر ساعت کار کارشناسی و مطالعاتی برای اجرای این طرح دراستان برگزار شده است.