به گزارش خبرنگار برنا از لرستان، حسن شریعت نژاد در جلسه کمیسیون کارگری استان لرستان، افزود: در همین ارتباط مبلغ هشت میلیارد و 200 میلیون ین تسهیلات ارزی برای فعالیت مجدد کارخانه به این واحد تولیدی تزریق شده است.

وی تصریح کرد: با تامین و پرداخت این میزان تسهیلات بانکی، مواد اولبه مورد نیاز برای راه اندازی کارخانه خریداری و این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است.

همچنین دراین جلسه مسایل و مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی و کارگری استان لرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.