به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، در پی تصویب و ابلاغ اساسنامه 24 ماده‌ای و 15 تبصره‌ای فدراسیون ورزش کارگری کشور و عضویت آن در فدراسیون جهانی، هیئت ورزش کارگری در استان‌ها نیز شکل گرفته است.

دفتر هیئت كارگزی لرستان در مجموعه ورزشی کارگران خرم‌آباد مستقر بوده و این هیئت در 17 رشته ورزشی فعالیت خواهد داشت که 8 رشته آن به صورت مشترک در 2 بخش آقایان و بانوان است.

به گفته حامد ویس‌کرمی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان لرستان هدف از تشكیل این هیئت‌ها در استان ترغیب و تشویق کارگران و اقشار مختلف جامعه کارگری، توسعه ورزش بین کارگران سطح استان به‌خصوص واحدهای کارگری به منظور کاهش بحران‌های اجتماعی و حفظ سلامتی و نشاط در بین کارگران و خانواده‌های آنان است.