به گزارش خبرگزاری برنا لرستان، تیمور احمدوند افزود: استان لرستان از نظر جایگاه تعداد اعضای کتابخانه های عمومی رتبه 20 کشور و از نظر سرانه عضویت جایگاه 24 کشور را دارد.
 
وی با بیان اینکه تعداد 640 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است، اظهار داشت: کل امانت در طول سال جاری بالغ بر یک هزار و 200 امانت بوده است.
 
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی لرستان از ارتقای سرانه مطالعه استان لرستان به جایگاه 24 کشوری خبر داد.
 
احمدوند با بیان اینکه سرانه مطالعه از شاخص های توسعه فرهنگی هر کشور است، افزود: باید تلاش شود در قالب برنامه های مختلف فرهنگی سرانه مطالعه در کشور و استان ارتقا یابد.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه میزان سرانه فیزیکی کتاب و کتابخوانی در سطح لرستان با میانگین و نرم استاندارد کشوری آن فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: رفع این فاصله نیازمند سرمایه گذاری هدفمند در سایه عزم و اراده ای جمعی است.
 
به گفته وی، اکنون تعداد 56 کتابخانه عمومی در سطح استان لرستان وجود دارد.