به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، دکتر ایرج عبدی در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی لرستان افزود: به عنوان عضوی ازملت بزرگ ایران اسلامی وبه عنوان نماینده مردم درمجلس همکاری جدی با ریاست جمهوری آینده خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه انتخابات پرشور یکی ازاهداف اصلی درراستای برگزاری از این دوره از انتخابات بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون عرصه انتخابات درریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در لرستان روند مطلوبی دارد.
 
وی اظهار داشت: حضوردر شورای هیات نظارت به عنوان یک تجربه جدید بود که باعث شد همه چیز برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور فراهم شود.
 
دکترعبدی افزود: همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضورمردم درعرصه انتخابات و صیانت ازآرای مردم رابه عنوان یک اصل میدانند، مجریان انتخاباتی باید این امانت را به درستی انجام دهند.