به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، با ابلاغ صادره از سوی سیدعلی كریمی سرپرست هیأت دو و میدانی لرستان، قدرت كاكی به عنوان سرپرست جدید هیأت دو و میدانی خرم‌آباد منصوب شد. همچنین علی كرم‌پور، مهرداد بابایی و محمد میرشاهی نیز به ترتیب به عناون سرپرست هیأت‌های دو و میدانی نورآباد، پل‌دختر و ازنا منصوب شدند.