به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان در حالیکه انجام اجرای عملیات ساخت وساز در دهکده المپیک (ورزشگاه بزرگ خرم آباد) دوران انزواوتعطیلی خود را سپری می‌نمودبابرنامه ریزی و پیگیریهای رضا محمدی اصل مدیر اداره ورزش وجوانان استان مراحل اجرایی این پروژه رونق وجان تازه‌ای بخود گرفت ونیروهای کار در این زمینه بصورت شبانه روزی در دو شیفت وبا استفاده از چندین دستگاه ماشین آلات وبیلهای مکانیکی درجهت آماده سازی این ورزشگاه تلاش می‌نمایند. امید واریم مسئولان اجرایی ارشد استان ودیگر مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه در راستای آماده سازی هر چه سریع‌تر این ورزشگاه همکاری ومساعدت لازم را با اداره کل ورزش وجوانان استان مبذول نمود. تا برگ زرینی دیگر بر افتخارات قوم اصیل لر ورق زنند.