به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، در بخشی از ابلاغ سرپرستی امیدعلی پاپی آمده است: اكنون كه مقرر شده است جناب آقای دكتر اردشیر شیخ آزادی در سنگر دیگری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تداوم خدمت دهند ضرورت دارد همه اركان دانشگاه تا تعیین سرپرست جدید تمامی توان خویش را مصروف انجام وظایف محوله نمایند و در این راستا سرپرستی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان را به جنابعالی كه دارای سوابق ارزنده علمی و اجرایی می باشید محول می نمایم تا با همكاری سایر معاونین، مدیران و اعضای محترم هیات علمی در دوره مذكور به نحو شایسته تمشیت امور نمایید. از درگاه پروردگار متعال عزت، سعادت و سربلندی شما را مسئلت می نمایم.

بنابر این گزارش امیدعلی پاپی، دانش آموخته اپیدمیولوژی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی لرستان و از خانواده معظم شهداست كه دارای سوابق علمی و تجارب موثر و مفید اجرایی فراوان است.

پاپی تصدی معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، ریاست دانشكده بهداشت، سرپرستی و معاونت مركز بهداشت شهرستان خرم آباد، عضو هیئت امنای مناطق محروم كشور، معاون فنی معاونت بهداشتی، مسئول گزینش دانشگاه، دبیر هیئت جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه را در كارنامه خود دارد و آخرین مسئولیت وی قبل از تصدی سرپرستی دانشگاه نیز معاونت بهداشتی و ریاست مركز بهداشت استان بوده است.