به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان، حامد ویس‎کرمی در جلسه کمیته راهبردی این اداره کل با اشاره به نقش کاریابی‎ها در افزایش کارآیی بازار کار و گسترش فرصت‌های شغلی اظهار کرد: در حال حاضر 16 موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی در استان دارای مجوز و مشغول فعالیت هستند که در شش ماهه نخست سال‎جاری توسط این کاریابی‎ها یک‎هزار و 328 نفر از افراد جویای کار در واحدهای اقتصادی به‌کار گمارده شده‎اند.

وی با بیان اینکه کاریابی‎ها زمینه برقراری ارتباط هوشمندانه منابع انسانی با فرصت‎های شغلی برای کارجویان استان را مهیا می‎کنند، افزود: هدف از تأسیس مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی‎های غیردولتی، ارائه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، شناسایی فرصت‎های شغلی، تأمین نیرو برای کارفرمایان و معرفی کارجویان آماده به کار در فرصت‎های شغلی است.