به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان؛ هوشنگ بازوند در نخستین جلسه كار گروه كاهش تصادفات حوزه برون و درون شهری استان افزود: در نیمه اول سال۹۲ تلفات ناشی از حوادث رانندگی در این استان 2/2 درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در یک دوره كوتاه مدت شاهد کاهش آمار تصادفات و تلفات ناشی از آن برای شش ماه دوم سال باشیم.

وی تصریح كرد: در همین راستا ضرورت دارد یک برنامه کارشناسی كوتاه مدت در حوزه‌های مخنلف نظارتی و كنترلی در محورهای ارتباطی به صورت محسوس و نامحسوس در استان تهیه و اجرا شود.

استاندار لرستان گفت: یکی از محورهای اصلی و مهم این برنامه کوتاه مدت باید فرهنگ سازی در راستای پذیرش و توجه به قانون برای حفظ و تصمین سلامت مردم باشد.

بازوند افزود: همچنین ضروری است نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی استان شناسایی و با جذب به موقع اعتبارات برای بهسازی این نقاط اقدام کرد.

نماینده عالی دولت در لرستان گفت: این برنامه باید شامل راکبین موتورسیکلت نیز باشد که از این طریق مانع از اقدامات و حرکات غیرقانونی و خطرنک رانندگی در استان شود.