به گزارش خبرنگار برنا از لرستان، مهرداد ویسکرمی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این تسهیلات عمدتا به صورت مشاغل خانگی فردی و شرکت های پشتیبانی و کارفرمایی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات سال جدید هنوز ابلاغ نشده است، گفت: توصیه ما به مدیران دستگاه های اجرایی این است که توان خود را در ساماندهی مشاغل خانگی به سمت ساماندهی مشاغل کارفرمایی و شرکت‌های پشتیبانی سوق دهند.

ویسکرمی افزود: ماندگاری مشاغل شرکتی درآینده باعث می شود که هم ضریب اطمینان شغلی و هم ضریب اطمینان پشتیبانی ونظارتی بیشتر شود.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی گفت: طی سال های 90و91 بالغ بر67میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی قرض الحسنه از سوی بانک های استان به بیش از 17هزارو776طرح پرداخت شده است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی لرستان اشاره کرد: سامانه ای برای ساماندهی مشاغل خانگی دراستان طراحی شده است. تاکنون بیش از 30 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: سامانه به شکلی طراحی شده است که هرفرد فقط امکان یک بار ثبت نام برای دریافت تسهیلات رادارد.نظارت براجرای طرح برعهده دستگاه های اجرایی است. این نظارت برای این است که هم تسهیلات درست مصرف شود وهم طرح به خوبی اجرایی شود.

ویسکرمی در مورد بیمه کارگران فصلی وساختمانی گفت: این برنامه درحوزه سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه است؛ اما اخیرا برای اینکه این طرح به طور صحیح دراستان هدایت شود،بامشارکت این دو سازمان موضوع را در جلسه ای هماهنگ و پیگیری کرده ایم.

وی افزود: همچنین انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در استان نیز دربحث ساماندهی و نظارت دراین کار با ما همکاری می کند.

ویسکرمی گفت: متاسفانه انحرافاتی دراین زمینه وجود دارد. افرادی هستند که کارگر ساختمانی نیستند اما کارت مهارتی گرفته اند واقدام به دریافت بیمه کارگری کرده اند.

وی یادآورشد: در این جلسه مصوب شد که انجمن صنفی با نظارت و بازرسی کامل کسانی که حائز شرایط نیستند، باهمکاری سازمان بیمه تامین اجتماعی استان بیمه شان را لغوکند و نسبت به جایگزین کردن کسانی که محقند اقدام کند.

ویسکرمی همچنین در مورد سهام عدالت کارگران اظهار کرد: در لرستان بیش از 92هزار نفر از کارگران ساختمانی و مجموع کارگران استان فرم اطلاعات خانوار را تکمیل کرده اند.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی سهام عدالت کشور آمارها را دریافت و درحال ویرایش نهایی واقدام نهایی است. سهام عدالت به محض اقدام نهایی سازمان خصوصی سازی کشور به دست کارگران خواهد رسید.