به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، امین بهاروند در نخستین نشست شورای تحول اداری استانی اظهار کرد: شورای تحول موقعیت مناسبی برای تصمیم سازی، انتقال تجربیات و استفاده از دیدگاه ها و نظرات سازنده همكاران است و امیدوارم ماحصل این نشست ها منجر به حل مشكلات مراجعان شود. 

مدیریت درمان لرستان باید در بحث درمان وپزشکی اقشار مختلف به ویژه کارگران وبیمه شدگان را مورد حمایت قرار دهد وخدمات مطلوبی ارائه کنید.

مدیریت درمان تأمین اجتماعی لرستان گفت: پیشرفت و توسعه ی درمان استان در گرو همكاری، همدلی و نیازمند تعامل بیشتر دو سویه كارشناسان ستادی با مسوولان مراكز تابعه است.

وی گفت: انتظار می رود رؤسای مراكز تابعه ظرف مدت یك هفته تا ده روز پیشنهادهای كارشناسی شده خود را جهت تدوین برنامه های استراتژیك سال آینده خود را با محوریت شهروندمداری و ارتقای كمی و كیفی خدمات به مدیریت درمان استان ارسال کنند.

در ادامه این جلسه مسوولان واحدهای تحت پوشش به پاره ای از مشكلات خود اشاره واز مدیر درمان و سایر كارشناسان ستادی درخواست رفع و رجوع آنها را داشتند.

منظمی معاون مدیر درمان به نمایندگی از كارشناسان ستادی به بیان انتظارات متقابل پرداخته و تصریح كرد: همه باید تلاش كنیم تا باهمدلی، تعامل و همكاری بیشتر موجبات هم افزایی و ارتقای عملكرد وبهبود شده و زمینه ی رضایتمندی مراجعان را فراهم کنیم.

شایان ذكراست؛ پیش از برگزاری این آیین مدیر درمان در نشستی كه با كاركنان ستادی داشتند از آنها خواست اهداف كاری خود را در قالب برنامه عملیاتی ارائه کنند و نقد منصفانه را راهگشای كار مسوولان دانست و تصریح كرد: امیدوارم تا با برنامه ریزی های درست و بر اساس واقعیات بتوانیم روز به روز شاهد پویایی و موفقیت هرچه بیشتر مدیریت درمان استان باشیم.