به گزارش خبرگزاری برنا در لرستان، در حكمی از سوی ˝مصطفی مدبر˝ مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مدیرکل پیشین ورزش و جوانان لرستان به‎ عنوان سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران منصوب شد.

در این حكم آمده است:

جناب آقای فرهاد نیكوخصال

"نظر به تجربیات ارزنده و تعهد جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب می شوید. امید است با اتكال به پروردگار متعال، در ایفاء وظایف محوله موفق و موید باشید".

نیکوخصال پیش از این، سرپرست فدراسیون کونگ‎فو و هنرهای رزمی، مدیرکل تربیت بدنی استان لرستان و نایب رییسی فدراسیون نابینایان و کم‎بینایان بوده است.

مراسم معارفه‎ وی، با حضور خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شركت و معاونین مجموعه در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.

قابل ذکر است پیش از این آقای اصلانی سرپرستی مجموعه ورزشی انقلاب را عهده دار بود.