به گزارش خبرگزاری برنا از خرم آباد، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور اعزامی به مسابقات آسیایی مغولستان از اول خرداد ماه امسال در خانه شماره 2 کشتی تهران آغاز می شود.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور برای حضور در مسابقات آسیایی مغولستان 60 کشتی گیر را دعوت کرده اند که از یک خرداد در تمرینات حضور پیدا کنند.

در میان دعوت شدگان به اردوی تیم ملی پنج کشتی گیر لرستانی نیز حضور دارد.

محمد پیامنی در وزن 50 کیلوگرم، میلاد تیموری در وزن 60 کیلوگرم، ساسان نجم سهیلی در وزن 66 کیلوگرم، فرشاد بلفکه در وزن 74 کیلوگرم و آرمان نقدی در وزن 120 کیلوگرم، کشتی گیران لرستانی هستند که از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شدند.

استان‌های خوزستان و لرستان با شش و پنج ورزشکار بیش‌ترین سهم دعوت شدگان را به خود اختصاص داده‌اند.