به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، هوشنگ بازوند در بازدید از جاده های و ورودی های شهر خرم اباد ضمن تاکید بر زیبا سازی جاده های منتهی به مرکز استان افزود: ساخت این مساجد به منظور اجرای فریضه نماز در ورودی های شهر خرم اباد انجام می شود.

وی در ادامه یا د آور شد جانمایی دو مسجد در مسیر جاده خرم آباد – تهران در منطقه کمالوند و همچنین خرم آباد پل زال در منطقه چم انجیر انجام گرفته و دو مسجد دیگر نیز به زودی جانمایی خواهد شد.