به گزارش خبرگزاری برنا از خرم آباد، در حکمی از سوی هوشنگ بازوند استاندار لرستان، منوچهر فراقی فرماندار سابق و برکنار شده بروجرد به عنوان مشاور امور عمرانی استانداری لرستان منصوب شد.

فراقی پیش از این به مدت 4ماه مسوولیت فرمانداری ویژه بروجرد را برعهده داشت که بعد از لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد، امروز برکنار شد و جای خود را به رضا آریایی داد.

وی دردولت قبل نیز به عنوان معاون امور عمرانی استانداری لرستان در این استان خدمت کرده است.