به گزارش خبرنگار برنا از لرستان مهرداد غضنفری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان اظهار کرد: طی امسال و در قالب سند توسعه اشتغال لرستان مقرر شده که سه هزار و 678 فرصت شغلی در بخش کشاورزی استان ایجاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از پرداخت 54 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های کشاورزی در این استان خبر داد.

وی با اشاره به تعداد فرصت شغلی ایجاد شده در قالب برنامه پنجم توسعه در حوزه کشاورزی لرستان عنوان کرد: تا کنون در قالب اجرای این برنامه 9 هزار و 191 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین به تعهدات این سازمان در زمینه ایجاد اشتغال طی امسال اشاره کرد و گفت: تعهدات این سازمان ایجاد سه هزار و 678 فرصت شغلی در قالب اجرای سند توسعه اشتغال استان است.

غضنفری یادآور شد: طی سه ماهه نخست امسال 129 فرصت شغلی در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است.

وی همچنین از معرفی 54 میلیارد تومان طرح مصوب به صندوق توسعه ملی خبر داد و تصریح کرد: کارهای نهایی پرداخت هفت میلیارد تومان از این تسهیلات انجام شده و به زودی به متقاضیان پرداخت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با پرداخت این هفت میلیارد تومان و بهره برداری از طرحهای این حوزه تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده طی سه ماهه امسال به 300 فرصت برسد.