به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، در این مراسم مدیركل حراست استانداری حكم رییس حراست شهرداری را به اسفندیار علی‌زاده اهدا كرد.

پس از این مراسم در جلسه‌ای دیگر كه در دفتر شهردار برگزار شد‌، محمد مهرابی شهردار خرم‌آباد‌، رییس جدید حراست شهرداری را در حضور چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر به مدیران عامل‌، مدیران شهرداری مناطق و معاونین خود معرفی کرد.

برخی اعضای شورای شهر خرم‌آباد نیز در این مراسم حضور داشتند. در پایان اسفندیار علی‌زاده نیز برای حاضرین توضیحاتی بیان كرد‌.

قابل ذكر است ظرف 2 سال گذشته مسعود یادگاری رئیس اداره حراست شهرداری خرم‌آباد بود.