به گزارش خبرنگار برنا از لرستان، در این راستا ،شرکت داروسازی اکسیر، سیم لاکی مرکزی و شرکت پارسیان زاگرس کوهدشت به عنوان واحدهای نمونه صنعتی سال 92 با هدا لوح و هدایایی تجلیل شدند.
 
همچنین شرکت های نمونه صنعتی داروسازی داملران رازک، توسعه و عمران الیگودرز، آهک صنعتی لرستان، سیمان دورود و شیرپگاه لرستان نیز لوح و تندیس دریافت کردند.

علاوه بر این، شرکت های پتروشیمی لرستان و قند لرستان به عنوان دیگر واحدهای صنعتی نمونه و شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر و پیرتاک نیز به عنوان نواحدهای برتر معرفی و تجلیل شدند.

در این همایش از عبدالرحمان قاضی پیشکسوت بخش معدن، حجت الله محمدی پیشکسوت بخش صنعت نیز تقدیر شد.