به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، شهناز حمزه لوی مدیر کل تأمین اجتماعی استان لرستان در نشست با کانونهای کارگران بازنشسته استان با اشاره به موضوع رضایتمندی مستمری بگیران به عنوان یکی از اهداف اصلی طرح بیمه تکمیلی گفت: مثلث تأمین اجتماعی،کانونهای بازنشستگان و بیمه آتیه سازان مکلفند برای تحقق اهداف این طرح و تأمین سلامت مستمری بگیران و خانواده های آنان راهبردهای مناسب را اتخاذ نمایند.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به روند روبه رشد تعداد کانونهای بازنشستگان استان افزود:سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شرکای اجتماعی یعنی مستمری بگیران و بیمه شدگان این سازمان است،لذا می بایست آنان که آتیه این سازمان هستند، به عنوان یک اهرم تأثیرگذار در جهت تحقق برنامه ها و مطالبات این سازمان حرکت کنند.