به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،مدیرکل آموزش و پرورش لرستان یکی از سیاست های دستگاه تعلیم و تربیت را توسعه مشارکت های همه جانبه با دستگاههای حقیقی و حقوقی دانست و گفت: طرح دادرس با مشارکت جمعیت هلال احمر لرستان یکی از زیباترین و بهترین طرح هایی است که دانش آموزان را برای مواجهه با مواقع بحرانی و اضطرارآماده می کند.

دکتر گودرز کریمی فر آماده تعامل و اجرای برنامه های بیشتر با جمعیت هلال احمر به منظور آگاه سازی و آمادگی دانش آموزان در برابر بلایای طبیعی هستیم.

مرادی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان نیز با تقدیر از زحمات همکاران آموزش و پرورش در تعامل و همکاری با هلال احمر در جهت اجرای مطلوب طرح دادرس گفت: دراین طرح آموزش های لازم به دانش آموزان در جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه داده می شود.

بهرامی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به کسب مقام سوم لرستان در طرح دادرس گفت: امداد و نجات، احیاء قلبی و تنفسی را به دانش آموزان آموزش می دهد.

پورنصیر رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش لرستان نیز سلامت را از محورهای مهم زندگی برشمرد و گفت: 2هزار و 800 دانش آموز در 200 مدرسه سال گذشته تحت پوشش طرح دادرس قرار گرفتند.