به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،ازآن جا که سینما نه تنها یک فضای فرهنگی ،تفریحی، آموزشی به شمار می رود بلکه امروزه در جوامع کنونی داشتن سینما نشان دهنده فرهنگ وهنر مردمان هر دیارو شهر است .
 
بنابراین ایجاد و گسترش فضاهای فرهنگی وهنری در زندگی فردی اجتماعی انسان بخصوص قشر جوان موثراست.

شهرستان سلسله با جمعیتی بالغ بر80 هزارنفر در 45 کیلومتری مرکزاستان  لرستان زادگاه مردمان بافرهنگی است که سالهاست از داشتن یک سینما محروم هستند.

چه بسا باورهایی بی فرهنگ هستند که سینما را تنها فضایی برای تماشای یک فیلم سینمایی می دانند و چنین باورهای بی فرهنگ هستند که شهرستان الشتر که چهره های علمی ، فرهنگی، هنری، متعددی رابه جامعه تحویل داده است.سالهاست که در حسرت آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن سینما مانده است و این دغدغه فرهنگی بزرگ باعث نشده است که مسولین از خواب ناز بی مدیریتی بیدارشوند که آیامسولین نباید فکری به حال این مشکل فرهنگی داشته باشند؟؟!

امید است که مسولین با فرهنگ الشتر از خواب غفلت بیدار شده و فرهنگ شهرستان سلسله رابه جایگاه اصلی خود برسانند

"سینمای الشترقلیان خانه جوانان"

این در حالی است که سینمای سالیان دوراین شهر که روزی فضایی فرهنگی واقامتگاهی برای فراغت پاک وسالم هرجوان الشتری بوده است امروزه جای خود را به قهوه خانه سنتی داده است که دود هر قلیان اشک متعصبان به فرهنگ وهنروسینما رادرآورده است وخنده های پاک ومعصوم جوانان دیروز جایش رابه شیشه های به ظاهر قشنگ کوچک وبزرگ قلیان داده است.

واقامتگاه پاک وفرهنگی جوانان دیروز الشتربه فضایی برای خاکسترشدن عمرجوانان مظلوم امروز تبدیل شده است.

«احمد» جوانی 19ساله دراین زمینه به برنا می گوید: خانواده من خبر ندارند به این مکان میایم ولی به علت نبود فضای فرهنگی و تفریحی در این شهرستان مجبورم با دوستان خود وقت فراغتم را در این مکان سپری کنم .

وی ادامه می دهد: اگر مکان سرگرم کننده در شهر وجود داشته باشد پایم را در این فضا نخواهم گذاشت.

این شهروند الشتری ادامه می دهد: آیا شهروندان با فرهنگ سلسله شایستگی داشتن یک سینما را ندارند؟

"اکبر"یکی دیگر ازجوانان الشتری است که هر روز صبح وعصر قلیانی "سینما" پاتوقش شده است وبه برنا می گوید: بعد ازاتمام درس دانشگاه واخذ مدرک لیسانس سالها به در بسته اشتغال کوبیدم ولی متاسفانه در این شهرستان کاری برایم پیدا نشد .

وی ادامه می دهد: به علت نبود اشتغال وفضای فراغت مجبورم "قلیان خانه"را به عنوان پاتوق خود ودوستانم انتخاب کنم ازمسولین بخصوص فرماندار محترم می خواهم فکری برای اشتغال وساختن فضاهای فرهنگی هنری داشته باشند تا جوانان دیگر مثل ما جوانیشان تلف نشود.

او می گوید: آیا از اعتبارات فرهنگی این دیار چیزی نصیب فرهنگ داران ومردم فهیم الشتر نمی شود؟

"میلاد"هم یکی از جوانان دیگر الشتری است که با توجه علت مرگ پدرش سرپرست خانواده خود بودمتاسفانه به دام بلای خانمان سوز اعتیاد گرفتار بود به علت روحیه خراب حاضر به مصاحبه نشد وفقط جمله"خدا ازحق مسولین نگذرد بر زبانش جاری بود"

«رضا حسنوند» شوریده لرستانی از اساتید دانشگاه و ازچهره های فرهنگی هنری الشتر و استان با بغضی شکسته در گلو و با تعصب فرهنگی خود در این خصوص می گوید: جای تاسف دارد که شهرستان الشتر که یکی از شهرهای برتر لرستان در حوزه فرهنگ وهنر است جوانانش به علت نداشتن فضای فراغتی خاکستر می شوند.
شوریده لرستانی "به برنا می گوید: امروزه که فرهنگ ازارکان نظام جمهوری اسلامی است.
 
شهرستان الشتر با جمعیتی بالغ بر80 هزارنفردر خورشان خود دارای یک سینما نیست وبا اشاره به فرموده امام راحل امام خمینی"ره که سینما مظهر تمدن ها می دانست ابراز تاسف نمود به وضعیت کنونی فرهنگی الشتر وابراز امیدواری کرد که مسولین این شهر فکری به حال این معظل فرهنگی داشته باشند.
 
"علی حسنوند"صاحب ملک سینمای الشتر نیز به برنا می گوید: متاسفانه در زمان فرمانداران سابق چندین بار به آنها مراجعه کردم جهت مشخص کردن تکلیف فضای سینما که با توجه به بدهکاری سنگین مجبور بودم که ملک سینما فروخته شود وبنده پیشنهاد خرید این فضا را به مسولین ارشد داد م ولی متاسفانه موافقت ننمودند وبا توجه به اینکه میدانم قلیان خانه در خور شان فضای سینما نیست مجبورم برای امرار ومعاش خانواده خود این فضا را اجاره دهم و بنده با توجه به اینکه مردم الشتر مردمی با فرهنگ با اصالت خاص می باشند اعلام آمادگی میکنم در صورت قبول فرماندار محترم این ساختمان که حق مردم است را به کاربری سینما تغییر دهم.
 
آری.این دغدغه نه تنها درد دل اصحاب فرهنگ وهنر می باشد بلکه حرف 80هزار نفرمردم با فرهنگ الشتراست .

-سجادجوانمرد برنا لرستان