به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،فارغ از هر گونه مباحث کلیشه ایی باید گفت استان لرستان به عنوان سرزمینی چهار فصل، داشته های بسیار زیادی را در دل خود جای داده استکه بخش زیادی از این داشته ها ، خدادادی و چیزی غیر از ساخته دست بشر است. یکی از این ظرفیت های بسیار خوب وخدادادی لرستان ، طبیعت بکر زیبا و در بخش هایی تا حدودی دست نخورده آن است که جنگل جزئی از آن محسوب می شود.

به طوریکه 70 درصد از مساحت 28 هزار کیلومتر مربع وسعت لرستان را جنگل و مراتع پوشانده اند،و 10 درصد جنگل های کشورمحسوب می شود.در دل جنگل های لرستان 2 هزار گونه  گیاهی وجود دارد که 25 درصد گونه گیاهی کشور را شامل می شود.

همچنین45 گونه پستاندار از 197 گونه پستاندار کل کشور در جنگل های زاگرس لرستان زیست می کنند.لازم به ذکر است 236 نوع پرنده در این استان بکر یافت می شود که 45 درصد همه پرندگان کشور را شامل می شود. به دلیل این تنوع گیاهی و جانوری در لرستان،حال که شاهد کم کاری هایی از سوی مسئولان هستیم می طلبد که طرفداران محیط زیست و گروه های سبز در استانبسیار بیشتر و فعال تر باشند.

نگاهی به وضعیت روزهای اخیر استان خوزستان و بخصوص شهر اهواز که زیر آوار ریزگردهای مهاجم امان از کف بریده و تنفس طبیعی را برای مردمانش سنگین تر از همیشه کرده است، قدر این طبیعت و آب وهوای دلپذیر را عیان تر می کند.

به همین جهت وجوداین نعمت بی همتا در دیار لرستان وظیفه همگان را در نگهداری بهتر و مراقبت از محیط زیست حیاتی تر می کندکه قطعا باید مورد توجه جدی تک تک ساکنین لرستان قرار گیرد.با توجه به بررسی جدیکارشناساناوضاع فعلی زاگرس، دو دغدغه وجود دارد که نیاز است بسیار جدی به آن پرداخته شود. قابل توجه اینکه زاگرس به طور کلی و نه فقط در حیطه ی استان لرستان 40 درصد منابع آبی کشور را تامین می کند، 50 درصد پروتئین مصرفی کشور از زاگرس به دست می آید، 530 گونه جانوری در این منطقه یافت شده و زندگی می کنند، 3 هزار گونه گیاهی در طبیعت زاگرس روئیده و وجود دارد.

از سوی دیگر، زاگرس همیشه دژی مستحکم بوده و در طول دورانها این را ثابت کرده است، چه زمانی که دژی در مقابل هجوم بیگانگان بوده و چه اکنون که هجوم بی امان ریزگردها و ضربات برخی انسانها را به چشم خود می بیند.
 
به همین دلیل و با توجه به تمام گفته ها و داده های فوق، اگر زاگرس حذف شود کشور مورد لطمه ی جبران ناپذیری قرار خواهد گرفت. امروز با تمام وجود میشود هشدار داد که زاگرس با شدت مورد تهاجم قرار گرفته و « بلوط»  این پوشش بی بدیل نواحی زاگرس در حال زوال است. «چرای بی رویه ی دام»، «تغییر کاربری های مداوم و مستمر»، «راه سازی های پی در پی»، «خدمات لوله کشی گاز- آب- فیبرنوری- خط آهن- تونل» و غیره، مقاومت بلوط را در هم شکسته است. از طرفی دیگر هجوم بیماری که از طریق پروانه های برگ خوار، سوسک، لورانتوس و غیره به این زوال بلوط ها دامن زده و مرگ آنها را تسریع می بخشد.

به همین دلیل باید بدون لفافه به مردمان سرزمینم بگویم: « امروزه بلوط نیازمند حمایت ما است»نقش تشکل ها و نقش مردم در این باره بسیار مهم است. چرا که این تشکل ها موتور جامعه هستند و به خوبی می توانند خط دهی و ریل گذاری کنند. زاگرس قطعا کمتر از دریاچه ی ارومیه نیست و نجات بلوط های این دیار اهمیتی کمتر از نجات دریاچه ارومیه ندارد. اما مهم این است که ما همگی با وحدت بتوانیم تلنگری در خور را به مسئولان بزنیم.موضوع دیگری که نیاز است به آن اشاره شود بحث سمندر لرستانی است که از یوزپلنگ و گور ایرانی و خیلی دیگر از گونه هایی که در این کشور برای آنها پروژه ملی تعریف شده است، چیزی کمتر ندارد.کما اینکه این گونه نادر جانوری هم در دل طبیعت زاگرس و توسط بسیاری از قاچاقچیان در حال انقراض و شکار است.در نهایت باید گفت همه نیک می دانیم «از خواب ماست که جنگل می سوزد» 

مهدی رضا پور خبرگزاری برنا لرستان