به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، هوشنگ بازونددر جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان اظهار داشت: سند توسعه استان در چشم انداز ۱۴۰۴ استان با برنامه ریزی و کار کارشناسی صورت گرفته طی سال ۹۴ رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار بر این است که این سند در اوایل سال ۹۴ در استان رونمایی شود عنوان کرد: این سند با حضور یکی از مسئولان کشوری و ملی در لرستان رونمایی خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه تدوین این سند بطور مداوم قریب به 6 ماه وقت برده است فزود:برای نگارش این سند نظر بسیاری از صاحب نظران از جمله استانداران سابق لرستان نیز اخذ شده است و رویکرد اصلی آن مشارکت بخش خصوصی و مردمی در روند توسعه است.

استاندار لرستان با بیان اینکه در قالب این سند چشم انداز ۱۴۰۴ برنامه ریزی ها و همچنین نقشه راه استان طی ۱۱ سال آینده پیش بینی شده است افزود: فرمانداریها و همچنین دستگاههای اجرایی لرستان باید در راستای پیشبرد توسعه همه جانبه لرستان این سند را مدنظر خود قرار دهند.

بازوند با اشاره به تدوین این سند از سوی کارشناسان حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان طی امسال تصریح کرد: در این راستا دستگاههای اجرایی که در این سند نام آنها ذکر شده موظف هستند که در یک بازه زمانی مشخص  و حد اکثر تا 6 ماه آینده برنامه های عملیاتی و کاربردی خود را با استفاده از نظر نخبگان و صاحب نظران برای اجرای سند ۱۴۰۴ استان ارائه دهند و در تدوین سند بخشی خود،از اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه استفاده نموده و به عنوان برش استانی برنامه ششم ارائه نمایند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرا و عملیاتی شدن این سند از سوی مدیران دستگاههای اجرایی استان ادامه داد: اگر مدیری نتواند در این زمینه با سرعت و همچنین دقت لازم در زمینه اجرای این سند اقدام کند باید فکر دیگری برای آن مدیر کرد.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی استان برای عملیاتی شدن این سند تصریح کرد: دانشگاهها ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه استان محسوب می شوند و باید با برنامه ریزی لازم این ظرفیت را در مسیر توسعه لرستان به کار گرفت.

بازوند با اشاره به تحصیل بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در دانشگاههای استان لرستان بیان داشت: به طور حتم این جمعیت ظرفیت بسیار خوبی است اگر بخواهند به کمک توسعه استان بیایند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ استان باید با محوریت بخش خصوصی در استان باشد افزود: تحقق این سند چشم انداز در استان با اعتبارات دولتی امکانپذیر نخواهد بود و باید خمیر مایه عملیاتی شدن این سند در استان مردم و بخش خصوصی باشند.

بازوند با تاکید براینکه در واقع این سند چشم انداز باید با تدوین برنامه ششم توسعه استان همخوانی داشته باشد گفت: برش برنامه ششم توسعه لرستان باید در قالب و ذیل این سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز دیده شود.

وی با تاکید بر اینکه ضمانت عملیاتی شدن سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایجاد بسترهای لازم برای اجرای آن است عنوان کرد: در این راستا باید تعریفی برای بخش های مختلف استان در قالب این سند مدنظر قرار گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه یکی از چالش های اصلی در مسیر توسعه لرستان اخذ تصمیم های غیر کارشناسی است بیان داشت: متاسفانه در مسیر توسعه استان هر مدیری یک تصمیم می گیرد به طوریکه مدیر بعدی اقدام به عملیاتی کردن تصمیم قبلی گرفته شده نمی کند.

بازوند تصریح کرد: در این راستا باید اقدام به تهیه و تدوین سندها و برنامه های مختلف به عنوان یک نقشه راه در مسیر توسعه استان لرستان کرد.