به گزارش خبرگزاری برنااز خرم‌آباد به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، محمد آریانپور  اظهار داشت:  دوره آموزشی گزینشگران هسته گزینش با عنوان ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش و با حضور اساتید هیئت عالی گزینش کشور و هماهنگی هسته مرکزی گزینش وزارت کشور برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی هرچه بیشتر با قوانین، مقررات و معیارهای حاکم بر گزینش عنوان کرد و اظهار داشت: گواهینامه آموزشی به 30 نفر گزینشگر حاضر در این دوره اعطا می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: فرآیند گزینش نیروی انسانی در هر دستگاه اجرایی عامل مهمی در راستای به‌گزینی نیروی متعهد و کارآمد است و از این‌رو گزینشگران نقش مهمی در پویایی و کارآمد بودن نیروی انسانی ادارات دارند.