به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی از سفر دکتر حمید سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورز ش و جوانان به استان مرکزی خبر داد .

سعید ملکی گفت : 4 پروژه عمرانی ورزشی روستایی در استان مرکزی با حضور دکتر سجادی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

وی افزود : این پروژه ها در روستاهای استوه و آقداش خنداب و همچنین هزاوه و ضامنجان اراک می باشد .

وی خاطر نشان کرد : دکتر سجادی را در این سفر رئیس و دبیر هیات بازی های سنتی و بومی محلی کشور همراهی خواهد کرد .