به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در همایش تجلیل از مربیان اخلاق مدار استان مرکزی گفت: امروز در بعد فرهنگی توقع و انتظاری که از نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قابل قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست.

علی فرهادی گفت: ورزش یکی از میدان های بسیار تأثیر گذار چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی است که در این عرصه قهرمانان و پهلوانان کشورمان باید الگوی اسلامی و ایرانی را به دیگر کشور ها منتقل کنند.

وی در ادامه گفت: در عرصه ورزش الگوهای بزرگی و جود دارد که جهان پهلوان تختی و پوریای ولی از نام آشناهای این عرصه هستند و امروز الگو پذیری از این پهلوانان باید سرلوحه ورزشکاران قرار گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی در این همایش ضمن تبریک هفته ورزش و جوانان گفت: مربی به عنوان الگو ورزشکاران چه در بعد قهرمانی و چه در بعد اخلاقی قرار دارد و اگر مربیان دارای سجایای اخلاقی و پهلوانی باشند این امر باعث تسری این سجایا در جامعه خواهد شد.

سعید ملکی گفت: مدال آوری ورزشکاران در عرصه های بین المللی باعث ایجاد شور و نشاط و روحیه نشاط در جامعه می شود که این امر مدیون تلاش های مربیان در تمام رشته های ورزشی است.

در خاتمه این همایش از 14 نفر از مربیان اخلاق مدار استان مرکزی تقدیر و تشکر شد.