به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان فراهان گفت: دوکشتی گیر از فراهان در مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان کشور شرکت می کنند.

مهرداد محمودی افزود: ترکیب تیم کشتی نوجوانان استان برای حضور در مسابقات که در ماهشهر برگزار می شود مشخص شده است که دو ورزشکار از فراهان در این ترکیب وجود دارد. 

رئیس اداره ورزش وجوانان فراهان تصریح کرد: رشته کشتی در سطح فراهان علاقمندان زیادی دارد که در دو شهر فرمهین و خنجین این رشته بیشترین علاقمندان را دارد و آقایان محمد چراغی و جواد عباسی نیز در شهر خنجین در این مسابقات حضور خواهند یافت.