به گزارش خبرگزاری برنا از اراک دوره تخصص عهد توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک با همکاری موسسه اشراق برگزار می شود.
 
در این دوره مباحثی چون بحران تجدد ،مساله غرب شناسی ،تاریخ تمدن غرب ،مظاهر تمدن امانیسم، ماهیت سرمایه داری و مطالعات علم مورد بررسی قرار می گیرد.
 
این دوره در 2 ترم آموزشی از فردا هشتم اسفندماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک آغاز خواهد شد.
 
گفتنی است؛ در برگزاری این دوره موسسه اشراق، جبهه فکری انقلاب اسلامی وانجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک با دفتر نهاد همکاری داشته اند .