مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی در جلسه هم اندیشی سمن‌های جوانان گفت: سازمان های مردم نهاد برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود باید برنامه مدون داشته باشند.

سعید ملکی افزود: بهترین راه داشتن برنامه های مدون و ترسیم شده، داشتن تقویم کاری یکساله و بررسی و نظارت برای اجرای این برنامه های پیشنهادی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در ادامه سخنانش گفت: نگاه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تمرکز زدایی از سمن ها و فعال سازی سمن ها در همه شهرستان ها است.