استاندار مرکزی در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرکزی در سال 93که در محل استانداری برگزار شد با بیان این که 31 درصد جمعیت استان مرکزی را نسل جوان تشکیل می دهند، گفت: این جمعیت یعنی آنکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید 31درصد وقت خود را صرف جوانان کنند.

محمد حسین مقیمی افزود: چالش های اجتماعی امروز به خاطر کم توجهی به نسل جوان است و باید برنامه ریزی ها در این مورد به گونه ای باشد که جوان احساس آرامش و امنیت کند.

وی ادامه داد: ایجاد احساس آرامش و امنیت در جوانان بسیار حائز اهمیت است چرا که این روند باعث خواهد شد تا جوانان به این امر اعتقاد راسخ پیدا کنند که جامعه و دولت برای آنها برنامه های مدون دارد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: ادغام وزارت ورزش و جوانان با این هدف انجام شد که به بحث های پرورشی و تربیتی نسل جوان بیشتر توجه شود و باید تلاش کرد تا این نهاد مهم تقویت شده و به نحو احسنت به فعالیت های خود ادامه دهد.

مقیمی تصریح کرد: مباحث فرهنگی و پرورشی نسل جوان از سرفصل های مهم فعالیت های کاری وزارت ورزش و جوانان است و باید این امر مهم در جهت رشد و شکوفائی نسل جوان به بهترین نحو اجرایی شود.

وی بیان کرد: جوان امروز سرشار از پویایی و بالندگی است و با توجه به این امر مهم باید در جهت مسائل فرهنگی، تربیتی و پرورشی نسل جوان گامهای اساسی برداشت.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است باید زیر ساخت‌های فرهنگی برای نسل جوان فراهم شود.

مقیمی ابراز کرد: مسائل مربوط به جوانان دیدگاه های مختلفی دارد و تمامی مسائل مربوط به اشتغال، تحصیل و ازدواج، عفاف، حجاب، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی باید به گونه ای در جامعه اجرا شود که در حد تعادل باشد و شخصیت نسل جوان درست شکل بگیرد.

استاندار مرکزی تاکید کرد این جلسه با توجه به آئین نامه هر ماه با حضور مدیران کل عضو ستاد تشکیل شود.