به گزارش خبرگزاری برنا از اراک، مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرکزی گفت: برنامه ریزی برای جوانان نیازمند تلاش همه سازمانه ها و نهاد های فرهنگی اجتماعی است.

از مجموع 430 هزار جمعیت جوان استان مرکزی 51 درصد را جمعیت جوان پسرو 49 درصد را جمعیت جوان دختر تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: آمار سرشماری ها نشان می دهد 363 هزار نفراز جمعیت جوان استان مرکزی یعنی 35 درصد در سن جمعیت فعال قرار دارند که از این تعداد نیز120 هزار نفر معادل 78 درصد جمعیت استان مرکزی شاغل و 22 درصد معادل 36 هزار نفر جمعیت جوان استان بیکار هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در ادامه دانشجویان جوان استان مرکزی را 67 هزار نفر برشمرد و گفت: این رقم معادل 16 درصد جمعیت جوان استان را تشکیل می‌دهند.