به گزارش خبرگزاری برنا از اراک، مهرداد بذرپاش معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان، ظهر امروز با حضور در سازمان جوانان استان مرکزی از بخش های مختلف آن بازدید به عمل آورده و با جوانان حاضر در این سازمان به گفت‌وگو پرداخت.

دفتر نمایندگی خبرگزاری برنا در استان مرکزی، روابط عمومی، واحد پژوهش و مطالعات و ساماندهی امور سمن ها از بخش هایی بود که بذر پاش از آنها بازدید کرد.

وی در بازدید از دفتر نمایندگی برنا در استان مرکزی، ضمن کسب اطلاع از روند فعالیت این دفتر گفت: استان مرکزی با موقعیت و جایگاه کنونی از پتانسیل بالایی برای تولید خبر برخوردار است.